Tillkännagivande östra patientnämnden, sammanträde 2023-11-17, protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Östra patientnämnden

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-11-17

Datum då tillkännagivandet tas ner

2023-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt.

Sekreterare

Ina Wennerberg