Tillkännagivande: beredningen för forskning och utveckling, sammanträde 2019-05-14; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Beredningen för forskning och utveckling

Sammanträdesdatum

2019-05-14

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2019-05-21

Datum då tillkännagivandet tas ner

2019-06-13 

Förvaringsplats för protokollet

Regionens hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Pernilla Thorvald

Senast uppdaterad: 2019-05-21 16:08