Tillkännagivande: Tandvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-11-28; omedelbar justering

Protokollet § 55 är justerad. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Tandvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-11-28

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-30

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-22

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus , Lillhagsparken, Göteborg

Sekreterare

Ann Borgström

Senast uppdaterad: 2018-11-30 08:42