Tillkännagivande: naturbruksstyrelsen, sammanträde 2018-11-29; omedelbar justering

Protokollet § 89 är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 naturbruksstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2018-11-29

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-30

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-27

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan 2, Vänersborg

Sekreterare

Anneli Ekh

Senast uppdaterad: 2018-11-30 08:47