Tillkännagivande: digitaliseringsberedningen, sammanträde 2019-01-18; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Digitaliseringsberedningen

Sammanträdesdatum

 2019-01-18

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-01-30

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-02-22

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus i Vänersborg

Sekreterare

Anton Holmgren Jonsson

Senast uppdaterad: 2019-01-30 13:23