Tillkännagivande: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, sammanträde 2019-04-04; omedelbar justering

Paragraf § 97 Patientsäkerhetsberättelse Västra Götalandsregionen 2018 justeras omedelbart. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2019-04-04

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-04-04

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-04-29

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus Skövde

Sekreterare

Mari Nilsson

Senast uppdaterad: 2019-04-04 12:25