Tillkännagivande: norra patientnämnden sammanträde 2019-01-25; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Norra patientnämnden 

Sammanträdesdatum

 2019-01-25

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-01-28

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-02-20

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan, Vänersborg

Sekreterare

Else-Marie Ljungberg

Senast uppdaterad: 2019-01-28 08:00