Tillkännagivande: tandvårdsstyrelsen, sammanträde 2018-11-28; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Tandvårdsstyrelsen

 

Sammanträdesdatum

 2018-11-28

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-12-06

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-29

 Förvaringsplats för protokollet

 Diariet, Regionens hus, Lillhagsparken i Göteborg

Sekreterare

 Ann Borgström

Senast uppdaterad: 2018-12-06 08:34