Tillkännagivande: ägarutskottet, sammanträde 2018-11-29; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Ägarutskottet

Sammanträdesdatum

 2018-11-29

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-30

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-23

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Mink Karlsson

Senast uppdaterad: 2018-11-30 09:06