Tillkännagivande: styrelsen för Närhälsan, sammanträde 2024-02-01; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Styrelsen för Närhälsan

Sammanträdesdatum

2024-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-02-09

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-03-03

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Angela Moussallem