Tillkännagivande: Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, sammanträde 2018-11-20, protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum

 2018-11-20

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-12-05

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-28

Förvaringsplats för protokollet

 Lillhagsparken 5, Göteborg

Sekreterare

Anna Schürer von Waldheim

Senast uppdaterad: 2018-12-05 10:38