Tillkännagivande: Servicenämnd, sammanträde 2019-01-24; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Servicenämnd

Sammanträdesdatum

 2019-01-24

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-01-31

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-02-24

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan 1, 462 33 Vänersborg

Sekreterare

Anna-Stina Larsson

Senast uppdaterad: 2019-01-31 07:53