Tillkännagivande:Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträde 2019-04-26;protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

 

Sammanträdesdatum

2019-04-26

 

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-05-02

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-05-27

Förvaringsplats för protokollet

 Skaraborgs Sjukhus Skövde

Sekreterare

Lisbeth Jinnestål Fernow

Senast uppdaterad: 2019-05-02 15:10