Tillkännagivande: västra patientnämnden, sammanträde 2019-01-30; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Västra patientnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-30

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2019-01-31

Datum då tillkännagivandet tas ner

2019-02-22

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Robin Lyktberg

Senast uppdaterad: 2019-01-31 14:27