Tillkännagivande: Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus sammanträde 2018-11-29; omedelbar justering

Protokollet § 75 är justerad. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Styrelsen för Skaraborgs Sjukhus

 

Sammanträdesdatum

2018-11-29

 

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-11-30

 

Datum då tillkännagivandet tas ner

2018-12-28

 

Förvaringsplats för protokollet

 Skaraborgs Sjukhus Skövde

Sekreterare

Lisbeth Jinnestål Fernow

Senast uppdaterad: 2018-11-30 09:26