Tillkännagivande, Styrelsen för Närhälsan, sammanträde 2024-03-21, protokoll 1 av 2

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Styrelsen för Närhälsan

Sammanträdesdatum

2024-03-21

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-03-27

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-04-19

Förvaringsplats för protokollet

Digitalt justering: Bevaras digitalt

Sekreterare

Angela Moussallem