Tillkännagivande: ägarutskottet, sammanträde 2018-10-17; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Ägarutskottet

Sammanträdesdatum

 2018-10-17

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-22

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-17

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

Sekreterare

Mink Karlsson

Senast uppdaterad: 2018-11-22 14:04