Tillkännagivande: naturbruksstyrelsen, sammanträde 2019-02-01; omedelbar justering

Protokollet § 7 är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

naturbruksstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2019-02-04 

Datum då tillkännagivandet tas ner

2019-02-26 

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Östergatan 2, Vänersborg 

Sekreterare

Anneli Ekh

Senast uppdaterad: 2019-02-04 11:51