Tillkännagivande: Kulturnämnden, sammanträde 2019-04-25 omedelbar justering

§ 39 Remissversion Kulturstrategi Västra Götaland- och regional kulturplan 2020-2023 är omedelbart justerad. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

 2019-04-25

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-04-29

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-05-23

Förvaringsplats för protokollet

 S.Hamngatan 37-41 i Göteborg

Sekreterare

Maria Hessman

Senast uppdaterad: 2019-04-26 15:56