Tillkännagivande: södra patientnämnden, sammanträde 2019-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Södra patientnämnden

Sammanträdesdatum

2019-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2019-02-04

Datum då tillkännagivandet tas ner

2019-02-26

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Robin Lyktberg

Senast uppdaterad: 2019-02-04 08:22