Tillkännagivande: Kulturnämnden, sammanträde 2018-12-06, protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd

Kulturnämnden

 

Sammanträdesdatum

2018-12-06 

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-12-11

Datum då tillkännagivandet tas ner

 20189-01-97

Förvaringsplats för protokollet

 S. Hamngatan 37-41 i Göteborg

Sekreterare

Maria Hessman

Senast uppdaterad: 2018-12-12 11:19