Tillkännagivande: arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad, sammanträde 2019-04-12; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad 

Sammanträdesdatum

 2019-04-12

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-04-15

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-05-07

Förvaringsplats för protokollet

 Regionarkivet, Otterhällegatan 5, Göteborg

Sekreterare

Anders Nilsson

Senast uppdaterad: 2019-04-15 16:25