Tillkännagivande: norra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2019-04-09; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-09

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2019-04-10

Datum då tillkännagivandet tas ner

2019-05-03

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Sekreterare

Ben Norman

Senast uppdaterad: 2019-04-10 11:03