Tillkännagivande: Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus, sammanträde 2018-11-29; omedelbar justering

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus

Sammanträdesdatum

 2018-11-29

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-11-30

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Diariet för styrelsen för Kungälvs sjukhus och Frölunda Specialistsjukhus 

Sekreterare

Ann-Charlotte Skåreby

Senast uppdaterad: 2018-11-30 15:37