Tillkännagivande: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, sammanträde 2019-01-30; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2019-01-30

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-02-05

Datum då tillkännagivandet tas ner

 201-02-28

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus Skövde

Sekreterare

 Mari Nilsson

Senast uppdaterad: 2019-02-05 11:52