Tillkännagivande: södra patientnämnden, sammanträde 2018-11-30; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Södra patientnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-30

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-11-30

Datum då tillkännagivandet tas ner

2018-12-24

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Robin Lyktberg

Senast uppdaterad: 2018-11-30 15:22