Tillkännagivande: Regionstyrelsen 2019-02-05; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

 2019-02-05

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-02-14

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-03-07

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Östergatan, Vänersborg

Sekreterare

Stefan Didrik

Senast uppdaterad: 2019-02-13 14:19