Tillkännagivande: patientnämnden Göteborg, sammanträde 2018-11-29; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Patientnämnden Göteborg

Sammanträdesdatum

2018-11-29

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-11-30

Datum då tillkännagivandet tas ner

2018-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Else-Marie Ljungberg

Senast uppdaterad: 2018-11-30 15:28