Tillkännagivande: regionutvecklingsnämnden, sammanträde 2019-01-31; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Regionutvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-31

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2019-02-06

Datum då tillkännagivandet tas ner

2019-03-01

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg.

Sekreterare

Evelina Halse

Senast uppdaterad: 2019-02-05 15:13