Tillkännagivande: Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, sammanträde 2019-03-28

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Sammanträdesdatum

2019-03-28

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-04-11

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-05-04

Förvaringsplats för protokollet

 Lillhagsparken 5, Göteborg

Sekreterare

Anna Schürer von Waldheim

Senast uppdaterad: 2019-04-11 09:08