Tillkännagivande: styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus, sammanträde 2019-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus

Sammanträdesdatum

2019-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2019-02-05

Datum då tillkännagivandet tas ner

2019-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Södra Älvsborgs Sjukhus, Brämhultsvägen 53, Borås  

Sekreterare

Andreas Cerny

Senast uppdaterad: 2019-02-05 15:23