Tillkännagivande: Nämnden för Hälsan och Stressmedicin, sammanträde 2018-11-30; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Hälsan och Stressmedicin

 

Sammanträdesdatum

2018-11-30

 

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-12-03

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

 

Sekreterare

Helen Stolt

Senast uppdaterad: 2018-12-03 13:33