Tillkännagivande: fastighetsnämnden, sammanträde 2018-11-29; omedelbar justering

Protokollet § 113, 133 är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-11-29

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-12-03

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus , Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Sandra Casperson

Senast uppdaterad: 2018-12-03 14:50