Tillkännagivande:styrelsen för Habilitering & Hälsa, sammanträde 2019-01-31; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 styrelsen för Habilitering & Hälsa

Sammanträdesdatum

 2019-01-31

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-02-06

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-03-01

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus i Vänersborg

Sekreterare

Anna-Carin Holm

Senast uppdaterad: 2019-02-06 11:43