Tillkännagivande: västra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2019-03-28; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

 2019-03-28

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-04-11

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-05-04

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagparken 5 i Göteborg

Sekreterare

Emma Damne

Senast uppdaterad: 2019-04-11 15:52