Tillkännagivande: Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2019-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden

 Sammanträdesdatum

 2019-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-02-06

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-03-01

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Sekreterare

Eleonor Hultmark

Senast uppdaterad: 2019-02-06 13:18