Tillkännagivande: norra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2018-11-20; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2018-11-20

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2018-12-05

Datum då tillkännagivandet tas ner

2018-12-27

Förvaringsplats för protokollet

Regionens Hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Sekreterare

Ben Norman

Senast uppdaterad: 2018-12-05 11:31