Tillkännagivande: styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sammanträde 2018-12-03; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjuhuset

Sammanträdesdatum

 2018-12-03

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-12-06

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2018-12-28

Förvaringsplats för protokollet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, sjukhusdirektörens stab, Bruna stråket 21, Göteborg

Sekreterare

Anette Persson

Senast uppdaterad: 2018-12-06 10:03