Tillkännagivande: omställnings- och samordningsberedningen, sammanträde 2019-02-06; omedelbar justering

Protokollet § 2-4 är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 omställnings- och samordningsberedningen

Sammanträdesdatum

 2019-02-06

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-02-06

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-02-27

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Stationsgatan 3 i Skövde

Sekreterare

Emma Damne

Senast uppdaterad: 2019-02-06 18:17