Tillkännagivande: Kulturnämnden, sammanträde 2019-04-25, protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum

2019-04-25

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2019-05-09

Datum då tillkännagivandet tas ner

2019-06-04

Förvaringsplats för protokollet

S. Hamngatan 37-41 i Göteborg 

Sekreterare

Maria Hessman

Senast uppdaterad: 2019-04-26 16:13