Tillkännagivande; styrelsen för folkhögskolorna, sammanträde 2024-05-24, protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

styrelsen för folkhögskolorna

Sammanträdesdatum

2024-05-24

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-05-31

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-06-23

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Susanne Sandhede