Tillkännagivande: södra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2019-02-01; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

 2019-02-01

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-02-07

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-03-02

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Sekreterare

Christina Klaar

Senast uppdaterad: 2019-02-07 11:09