Tillkännagivande: regionfullmäktige, sammanträde 2024-05-28, protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2024-05-28

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-06-04

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Elisabet Ericson