Tillkännagivande: samverkansnämnden, sammanträde 2024-05-22; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Samverkansnämnden Västra sjukvårdsregionen

Sammanträdesdatum

2024-05-22

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-06-03

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-06-25

Förvaringsplats för protokollet

Digitalt

Sekreterare

Carin Karlsson