Tillkännagivande: revisorskollegiet, sammanträde 2019-02-06; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 revisorskollegiet

Sammanträdesdatum

 2019-02-06

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-02-06

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-03-01

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus Vänersborg

Sekreterare

Annelie Andersson

Senast uppdaterad: 2019-02-07 13:09