Tillkännagivande: arvodesberedningen, sammanträde 2024-05-31; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Arvodesberedningen

Sammanträdesdatum

2024-05-31

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-06-07

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt.

Sekreterare

Stefan Didrik