Tillkännagivande: Regionstyrelsen, sammanträde 2024-06-04; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2024-06-04

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-06-05

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Mari Nilsson