Tillkännagivande:södra hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2018-12-20; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

 2018-12-20

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2018-12-28

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-01-21

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens hus, Lillhagsparken 5, Göteborg

Sekreterare

Christina Klaar

Senast uppdaterad: 2018-12-28 08:14