Tillkännagivande: Revisorskollegiet, sammanträde 2019-03-13; protokoll

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

 Revisorskollegiet

Sammanträdesdatum

 2019-03-13

Datum då tillkännagivandet sätts upp

 2019-03-13

Datum då tillkännagivandet tas ner

 2019-04-04

Förvaringsplats för protokollet

 Regionens Hus, Östergatan 1, Vänersborg

Sekreterare

Annelie Andersson

Senast uppdaterad: 2019-03-13 12:48