Kirurgi- och urologimottagningen Skövde

Är du intresserad av kirurgi och urologi? Vill du känna att du gör skillnad? Vill ha ett utvecklande och roligt arbete? Då kommer du att trivas hos oss på kirurgi- och urologimottagningen på Skaraborgs Sjukhus.

Patientgrupper

Här möter vi patienter med sjukdomar i övre och nedre mag- och tarmkanalen samt kirurgiska sjukdomar som malignt melanom, bröstcancer och endokrina sjukdomar.

Hit kommer också patienter med brännskador, liksom sjukdom i de övre eller nedre urinvägarna, oavsett kön. 

Arbetssätt

Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och läkare i team där även fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, stomiterapeuter och dietister ingår vid behov.

Vårt mål är att arbeta personcentrerat där vården utformas tillsammans med patienten utifrån dennes behov. 

Urologteamet tar emot patienter som har sjukdom eller skada i exempelvis njure, urinvägar, urinblåsa eller prostata. Uroterapeuter bedriver egen mottagning.

Övre gastroteamet tar emot patienter som har sjukdom i matstrupe, magsäck, tunntarm, lever, galla eller bukspottkörtel. Teamet ansvarar också för patienter som ska eller har genomgått överviktskirurgi.

Nedre gastroteamet tar hand om patienter som har sjukdom i tjock- eller ändtarm. Stomiterapeuter bedriver egen mottagning.

Bröst-melanom teamet handlägger flera olika sjukdomstillstånd. Det rör sig främst om bröstkörtelsjukdomar och hudcancer.

Kärlteamet ansvarar för patienter som har en venös eller arteriell kärlsjukdom. Arbetsuppgifter i kärlteamet omfattar medverkan vid RF-behandlingar, sköta återbesök efter arteriella ingrepp, genomföra aortaaneurysmkontroller samt ansvara för återbesöken för patienter med claudicatio. Du kommer att arbeta med att motivera patienter till rökstopp och andra livsstilsförändringar, utföra sårkontroller samt följa upp blodfetter och gångsträcka.

Vi har även ansvar för patienter som är under 18 år och har en misstänkt kirurgisk åkomma.

Utöver detta så behandlar vi även patienter med brännskador och skallskador.

Yrkeskategorier

Inom verksamheten finns flera olika yrkeskategorier representerade: Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare.

Som kontaktsjuksköterska har du ansvar för en grupp patienter med cancerdiagnos. I uppdraget ingår bland annat att ha särskild tillgänglighet, att informera om kommande steg i behandlingen, att ge stöd vid normala krisreaktioner och förmedla kontakter med andra yrkesgrupper. Du säkerställer patientens delaktighet och inflytande i sin vård och bevakar aktivt ledtider. Du ansvarar för aktiva överlämningar till annan vårdgivare och deltar i multidisciplinära konferenser. I arbetet ingår också telefonrådgivning, egen mottagning och mottagning tillsammans med läkare. Vanliga arbetsuppgifter vid egen mottagning kan vara avancerade såromläggningar, installation i urinblåsan, serom tappning och dylikt beroende på vilken team du arbetar.

Arbetet som undersköterska innebär bl.a. att assistera vid undersökningar, behandlingar och vissa förekommande operationer samt rotation mellan de olika teamen. Vissa arbetsuppgifter delegeras till undersköterskor efter utbildning, exempelvis katetersättning, provtagning samt sårvård.

Arbetstider

På mottagningen jobbar vi vardagar 7.30-16.30.

Karriär- och kompetensmöjligheter

Om du vill (vilket vi hoppas) så har du stora möjligheter att utveckla din kompetens. Som medarbetare hos oss deltar du i lokala och regionala processer som är knutna till verksamheten.

Om du funderar på att forska eller skriva en avhandling har vi ett gott samarbete med vår forskning- och utvecklingsverksamhet på SkaS, där du kan få råd och stöd.

Målsättning är att alla våra sjuksköterskor ska ha kontaktsjuköterske-
utbildning. Som undersköterska kan du bland annat bredda din kunskap genom intern utbildning som ordnas av vår HR enhet.

Vi ser vidareutbildning och personlig utveckling för våra medarbetare som en win-win-situationtion; du utvecklas och har ett intressant jobb samtidigt som din expertis gör vården för våra patienter ännu bättre!

Om du har intresse av att ytterligare bredda din erfarenhet genom att rotera mellan våra vårdavdelningar, är vi öppna för att se till att även det fungerar.

Varför ska du jobba här?

Som medarbetare hos oss får du inflytande och möjlighet att påverka din dag på jobbet. Vi som arbetar här jobbar för en hög kompetens och en positiv och öppen atmosfär. Det är lärorikt, och en inspirerande miljö att spendera sin arbetsdag på.

Vi erbjuder

  • Ett självständigt och stimulerande arbete
  • Trygga, stöttande, kompetenta och trevliga kollegor
  • Arbete i ett tvärprofessionellt team
  • Individ anpassad introduktion
  • Kompetensutveckling

Här hoppas vi att du också vill ingå!

Du gör skillnad. Varje dag!