Kirurgi - där DU gör skillnad varje dag!

Är du intresserad av kirurgi och vill ha ett utvecklande arbete i ett positivt arbetsklimat? Då kommer du att trivas hos oss inom den kirurgiska verksamheten på Skaraborgs Sjukhus.

Arbetet hos oss är utmanande och omväxlande, eftersom vi bedriver både planerad och akut sjukvård. För oss är det viktigt att arbeta med utveckling och ständiga förbättringar för att kunna erbjuda den bästa vården för våra patienter, såväl som en stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare.

Vi som arbetar här jobbar för en hög kompetens och en positiv och öppen atmosfär. Vi arbetar i en lärorik och inspirerande miljö, och vill att du som arbetar hos oss ska känna att du gör skillnad varje dag.

Patientgrupper

Här vårdar vi patienter med sjukdomar i övre och nedre mag- och tarmkanalen samt kirurgiska sjukdomar som malignt melanom, bröstcancer och endokrina sjukdomar.

Hit kommer också patienter med brännskador, skallskador och falltrauma. Vi bedriver både akut och planerad verksamhet, och har en stor andel patienter som kommer in med så kallad öppen retur, vilket innebär att patienter med cancersjukdom slipper söka vård via akutmottagningen.

Yrkeskategorier

Inom verksamheten finns flera olika yrkeskategorier. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, stomiterapeuter, medicinska sekreterare, dietister och sjukgymnaster/fysioterapeuter, för att nämna några.

Här hoppas vi att du också vill ingå!

Arbetssätt

Här arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i team där även fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, stomiterapeuter och dietister ingår. Sjuksköterska och undersköterska ansvarar gemensamt för mellan sex och åtta patienter.

Under dagtid, på vardagar, fungerar en undersköterska som samordnare på enheten. I den funktionen ingår bland annat ett telefonansvar och koordinering av vårdplatser. Vi har även en sjuksköterska som resurs som tar emot nya patienter och stöttar övriga sjuksköterskor i det vardagliga arbetet.

Eftersom flertalet patienter på vårdavdelningarna genomgår en operation består mycket av sjuksköterskans arbete av pre- och postoperativ vård, till exempel kontroll av vätskebalans, cirkulation, sår och smärta. I arbetet ingår mycket medicinsk teknik och praktiska moment.

Undersköterskans arbete består bland annat av den basala omvårdnaden, preoperativa förberedelser och postoperativa kontroller, mobilisering samt sår-, stomi- och katetervård. Vissa arbetsuppgifter delegeras till undersköterskor efter utbildning, exempelvis katetersättning, sondsättning, sår- och stomivård samt hantering av dränage.

Mag- och tarmoperationerna opereras enligt ERAS-konceptet, som följs under hela vårdförloppet till dess att patienten blir utskriven från avdelningen.

Vi har långt framskridna planer för att inom avdelningen också skapa en klinisk utbildningsavdelning (KUA). Vi har en god miljö för utbildning och lärande. Tillsammans formar vi en tvärprofessionell utbildningsenhet för medicinstuderande, sjuksköterskestudenter och undersköterskeelever.

Arbetstider

På vårdavdelningarna har vi verksamhet under alla dygnets timmar - dag, kväll, natt, vardag och helg – uppdelat i olika pass.

På kirurgiavdelning 51, 52 och 54 i Skövde ser arbetspassen ut som följande:

Dagtid, kl. 07.00-16.00
Helgdagar, kl. 07.00-15.30
Kvällar, kl. 15.00–22.00
Nätter, kl. 21.30–07.15.

Karriär- och kompetensutvecklingsmöjligheter

Som medarbetare inom den kirurgiska verksamheten har du stora möjligheter att utveckla din kompetens. Som sjuksköterska kan du bland annat vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom kirurgi eller stomiterapeut.

Vi lägger stor vikt vid en god introduktion för nya medarbetare och även kompetensutveckling internt och externt. Målsättning är att alla våra sjuksköterskor ska ha handledarutbildning. Varje termin får därför två sjuksköterskor gå denna utbildning, med bibehållen lön. Det har även gjorts en satsning för att utbilda sjuksköterskor i pre- och postoperativ omvårdnad.

Om du funderar på att forska eller skriva en avhandling har vi ett gott samarbete med vår forskning- och utvecklingsverksamhet på SkaS, där du kan få råd och stöd. Om du har intresse av att ytterligare bredda din erfarenhet genom att rotera mellan våra vårdavdelningar, är vi öppna för att se till att även det fungerar.

Några röster från medarbetarna

Sjuksköterska i medicinförråd
Caroline Setterberg Sjuksköterska Kirurgi AVD 53 - 54. ARKIVBILD.

Caroline Setterberg, sjuksköterska, kirurgiavdelningen Skövde
Jag gillar verkligen att jobba med det som finns här på kirurgen, det är stor variation. Det är ett tungt patientklientel bitvis men jag känner att jag gör ett bra jobb och att man kan göra nytta både för de med god prognos och de med sämre prognos. Jag gillar att vi har mycket medicintekniskt som PAC/CVK, dropp, olika undersökningar och operationer. Mycket bra avdelning för en nyutexaminerad sjuksköterska, men även efter åtta år lär man sig nya saker hela tiden

Det bästa med jobbet är alla bra, omtänksamma och goa kollegor, som gör att det är kul att gå till jobbet även om det kan vara stressigt och tungt på olika sätt, och alla patientmöten.

 

Sjuksköterska i korridor
Anna Andersson Sjuksköterska Kirurgi AVD 53 - 54. ARKIVBILD.

Anna Andersson, sjuksköterska, kirurgiavdelningen Skövde
Jag uppskattar att man utvecklas mycket, och att vi är många olika specialiteter. Vi har en bra sammanhållning. Här lyssnar vi på varandras åsikter och idéer.

Jag tycker att jag gör skillnad för mina patienter i det dagliga arbetet, och det är något som känns viktigt och meningsfullt för mig.

 

Sjuksköterska med apparat i korridor.
Jakob Lindner, undersköterska kirurgiavdelningen Skövde

Jakob Lindner, undersköterska, kirurgiavdelningen Skövde
Jag har ett roligt och lärorikt jobb där man utmanas med nya utmaningar och där man alltid kan fortsätta växa och lära sig mer.

Vi har ett bra samarbete mellan usk, ssk och läkare där alla hjälps åt. Som undersköterska har jag ett väldigt varierande jobb med mycket olika arbetsuppgifter och en nära patientkontakt.

Detta är en trevlig arbetsplats med mycket skratt och glada miner.

 

Sjuksköterska i vita kläder
Katja Fröberg, undersköterska kirurgiavdelningen Skövde.

Katja Fröberg, undersköterska, kurirgiavdelningen Skövde
Jag har fantastiska kollegor! Vi hjälps åt och stöttar varandra, och vi kan skratta ihop vilket är viktigt då det emellanåt kan vara tungt här.

Mitt arbete som undersköterska är utmanande och varierande pga de många olika diagnoserna som vi behandlar. Jag gör alltifrån omvårdnad till kateter- och sondsättning till stora såromläggningar och en massa andra saker däremellan.

Tempot kan vara högt men jag gillar det!