Specialiserad palliativ vårdavdelning Skaraborgs Sjukhus Skövde

Är du intresserad av att jobba med specialiserad palliativ vård? Att varje dag kunna göra stor skillnad för patient och närstående i den svåra situation de befinner sig i? Är du intresserad av att jobba i team med andra engagerade kollegor/medarbetare oavsett profession?

Några röster från medarbetarna:

Kristina Wallkvist

Kristina Wallqvist, sjuksköterska palliativa avdelningen Skövde

Jag har jobbat här sedan den palliativa vårdavdelningen öppnade 2014. Det bästa med jobbet är att kunna göra nytta i livets svåra stunder. Jag lär mig mycket hela tiden. Det är ett flexibelt och intressant arbete med goda arbetskamrater i tvärprofessionalitet.

Jenny Broberger

Jenny Broberger, sjuksköterska palliativa avdelningen Skövde

För mig lockade det att arbeta på en mindre enhet. Här får man göra i princip allt sjuksköterskearbete som förekommer på sjukhus, och det är mer medicinskt än vad man kanske tror. Det bästa är att det så varierande, och att jag har så underbara arbetskamrater! Den största bekräftelsen är när patienten själv talar om att man gjort skillnad.

DU gör skillnad varje dag!

Hos oss på den palliativa avdelningen i Skövde arbetar du tillsammans med kollegor i ett gott och trivsamt arbetsklimat, utvecklas i din profession och bidrar till att gemensamt utveckla den specialiserade palliativa verksamheten samt den allmänna palliativa vården som bedrivs på hela Skaraborgs sjukhus. 

Vi är måna om att nya medarbetare får en bra och trygg introduktion och alla nyanställda får en egen handledare. Här är ett gott bemötande och respekt grunden i de dagliga mötena med patient, närstående och, såklart, även mellan medarbetare.

Är du vår nya kollega?

Om avdelningen

På Skaraborgs Sjukhus Skövde finns en specialiserad palliativ åtgärdsavdelning med åtta vårdplatser. Här vårdar vi vuxna patienter över 18 år med obotlig sjukdom. Avdelningen är en åtgärdsavdelning vilket innebär att patienten kommer för symtomlindring, t.ex. smärta, illamående, oro och ångest.

Samtliga åtta vårdplatser är i enkelrum.

För att komma till avdelningen måste patienten vara ansluten till det Palliativa teamet, och för det krävs läkarremiss. Till avdelningen kan även patienter som är inskrivna i Palliativa teamet komma för att få blodtransfusion.

Vi strävar efter ett helhetsperspektiv i vården för att nå ett så gott välbefinnande som möjligt för patienten och deras närstående, i den svåra situation de befinner sig i. Vi arbetar med personcentrerat förhållningssätt där vi helt fokuserar på vad som är viktigt för patienten. Vi lägger all fokus på patientens behov, önskemål och resurser alla dygnets timmar. Detta görs med kunskap, trygghet och respekt för patient och närstående.

Vi har fria besökstider och ser det som en viktig del i omvårdnaden att närstående kan vistas fritt på avdelningen, oavsett tid på dygnet. Det finns goda övernattningsmöjligheter för närstående.

Yrkeskategorier

Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterska och undersköterska. I teamet ingår även arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator och dietist som kan kopplas in efter patientens behov. Vi har också nära samarbete med tandhygienist och sjukhuskyrkan.

Arbetssätt

Avdelningen är sjukhusövergripande vilket innebär att vi har patienter med olika diagnoser från verksamheter inom kirurgi och medicin. Det är ett omväxlande arbete där medicinteknik möter och varvas med god omvårdnad och stödjande samtal med patient och närstående.
Som sjuksköterska hanterar du smärtpumpar, infusionspumpar, sonder, PNP-katetrar, sköter om patienter med CVK och subcutana venportar. Omvårdnaden sker utifrån den enskilda patientens behov vilket gör att det ställs krav på flexibilitet.

Sjuksköterska och undersköterska arbetar tillsammans i en grupp med 4 patienter i det dagliga omvårdnadsarbetet. Utöver det finns oftast en resursperson på plats dagtid som kan stötta med olika insatser och behov under dagen i de båda grupperna.

Arbetstider

Här arbetar man dygnets alla timmar, dag, kväll och natt.
Dagtid 07.00-16.00 eller 16.30, kväll: 15.00-22.00 och natt: 21.30-07.15.
På helgerna är dagpasset något kortare än i veckorna, 07.00-15.30. Annars gäller samma tider.

Karriärmöjligheter

Vårt mål är att schemalägga betald arbetstid för personlig utveckling, kvalitets- och förbättringsarbete inom palliativ vård eller mer övergripande arbete inom vårt verksamhetsområde. För detta tillämpar vi en arbetsmodell som vi kallar 90-10. Det innebär kortfattat att din arbetstid schemaläggs så att 90 procent av tiden går till kliniskt arbete, 10 procent till personlig utveckling och förbättrings- och utvecklingsarbete på den egna arbetsplatsen.

Som medarbetare hos oss har du möjlighet att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska inom palliativ vård och onkologi.

Vi erbjuder också handledarutbildning och högskoleutbildningar inom till exempel palliativ vård och smärta.