Infektion- och sprututbytesmottagning

På infektionsmottagningen tar vi idag emot patienter som behöver akut eller planerad infektionssjukvård. Patientgrupper du möter hos oss är t ex patienter med hepatit C, hepatit B, hiv, tuberkulos och immunbristsjukdom. Mottagningen finns i Skövde.

Dagtid fungerar infektionsmottagningen som en akutmottagning för patienter med akuta infektionssjukdomar. Mottagningen har en egen dagjour/läkare som tillsammans med sjuksköterskor handlägger akuta patienter som kommer från alla specialiteter.

Vi tar emot patienter som på grund av smittsamhet eller svår infektion inte kan tas om hand på vårdcentral eller på andra enheter inom sjukhuset.

Kopplat till infektionsmottagningen finns en vaccinationsmottagning där vi svarar på frågor om vaccinationer inför utlandsresor samt vaccinerar.

Vi ger även telefonrådgivning till allmänhet och vårdcentraler. Telefonrådgivningen sker främst av sjuksköterskor som vid behov rådgör med läkare.

Infektionsmottagningen har också ett nära samarbete med smittskyddsenheten och enheten för vårdhygien och förstås med infektionsklinikens infektionsavdelning, sårcentrum och infektions- och ortopedavdelning.

Fler och fler arbetsuppgifter går mot ett mer sjuksköterskebaserade mottagningsbesök.

Yrkeskategorier

Läkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Vid behov kurator och barnmorska.

Arbetssätt

Som sjuksköterska på infektionsmottagningen arbetar du mycket självständigt men ändå i team tillsammans med läkare, medicinska sekreterare och övriga sjuksköterskor med såväl akuta infektionspatienter som med ovanstående patientgrupper.

Sprututbytesmottagning

Till vår infektionsmottagning är även sprututbytesmottagningen knuten vilket är en drop-in-mottagning må-fre kl 9-16. De sjuksköterskor som arbetar här arbetar även på infektionsmottagningen. Verksamheten bygger på att förhindra smittspridning och att motivera till drogfrihet! 

Det finns en arbetsgrupp för sprututbyten i regionen som arbetat fram rutiner som gör att vi har samma regler för våra sprutbyten, samma parafernalia (den utrustning som vi delar ut till våra patienter i form av sprutor, kanyler, m.m.), informationsmaterial och även samma medicinska riktlinjer. 

Ser du alla människors lika värde?
Att arbeta på sprututbytesmottagningen är att möta människor här och nu där de befinner sig i livet. Där kan vi göra stor skillnad genom att patienterna känner sig sedda och väl bemötta. Patienterna är mycket nöjda med vår verksamhet och vi känner att vi gör skillnad för den enskilda människan!

I december 2017 fattade Västra Götalandsregionen beslut om att införa sprututbyten via infektionsklinikerna i regionen och nu är de igång vid de fyra infektionsklinikerna i Göteborg, Skövde, NU-sjukvården och i Borås.

Till mottagningen för sprututbyte kommer patienter som injicerar droger, är över 18 år och är skrivna i Västra Götalandsregionen. Det är först efter en ordentlig information som man kan bli inskriven i sprututbytet. Vid inskrivningen får man svara på många frågor om sitt liv, hälsa, missbruk m.m. Detta dokumenteras i ett separat journalsystem skilt från Melior. Viktigt att veta är att alla lagar gäller och det informerar vi patienterna om.

Efter inskrivning utförs provtagning för att identifiera HIV och hepatit. Vaccination mot hepatit A och B utförs vb. Vi behandlar även patienter för Hepatit C, tar hand om ev infektioner, delar ut Naloxon och mycket mer. Den som vill bli drogfri kan få stödjande samtal.

Vi samverkar vid behov med psykiatrin och kan även få hjälp av barnmorska. Infektionsläkare är knutet till sprututbytet.

Patienterna som kommer till oss är mycket nöjda med vårt sprututbyte och känner sig sedda och väl bemötta!!

Arbetstider

På mottagningen arbetar vi mellan 08.00-16.45

Karriär- och kopetensutveckling

Då infektionssjukvård är sjukvård i ständig förändring - måste vi hela tiden arbeta med våra olika processer i team där såväl läkare som medicinska sekreterare och sjuksköterskor ingår och får egna ansvarsområden. Vid behov har vi en verksamhetsutvecklare knuten till infektionskliniken.

Vi har en nära kontakt med sprututbyten i regionen för att byta erfarenheter och utveckla sprututbytesverksamheterna. Nationellt har man konferensdagar 1 gång per år där många som arbetar på sprututbytena har möjlighet att deltaga. Dagarna innehåller utbildning samt erfarenhetsutbyte och är mycket uppskattade. För övrigt deltar man i allt som rör infektionsmottagningen vad gäller utbildningar, kompetensutveckling osv.

Varför jobba hos oss

Som sjuksköterska på infektionsmottagningen arbetar du mycket självständigt men ändå i team tillsammans med läkare, medicinska sekreterare och övriga sjuksköterskor med såväl akuta infektionspatienter som med ovanstående patientgrupper. Arbetet är mångfacetterat och ger dig hela tiden möjligheter att ständigt utvecklas och lära nya saker! Då vi är ett litet men härligt gäng som arbetar här så ställer vi stora krav på personlig lämplighet.

Ett vårdhygieniskt arbetssätt, där ett aktivt risktänkande i vardagen utgör basen för att smittspridning skall förhindras mellan patienter och från patient till personal är för oss en självklarhet och i arbetet ingår att undervisa och handleda patienter, personal och studerande samt bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.

Är du flexibel, ansvarsfull med ett positivt sinnelag och ser alla människors
lika värde som en självklarhet kan du vara den vi söker!