Reumatologi

Har du ett intresse för reumatologi och vill vara med och utveckla vården? Vill du jobba i ett team och förstår vikten av din delaktighet.

Yrkeskategorier

Läkare
Sjuksköterskor
Undersköterskor

Arbetssätt

Vi jobbar som ett team runt patienten. På detta sätt kan vi snabbt ge återkoppling till patienten och teamet. Arbetssättet gör att patienten och anhöriga förstår informationen som ges och leder till att delaktigheten ökar. 

Karriär- och kompetensutveckling

Vi är specialiserade på reumatologi. Vår personal är trygg i sin kompetens genom fortlöpande kompetensutveckling som ger kunskap och inspiration.

Vi arbetar med personcentrad vård med god kompetens, hög kvalitet och patienten i centrum vilket skapar goda förutsättningar för en patientsäkerhet där patienten kan känna sig trygg med sin behandling.