Lungmedicin- och medicinavdelning

Avdelningen består av två specialiteter – lungmedicin och internmedicin. Vi strävar alltid efter att ligga i forskningens framkant för att kunna bedriva en trygg och säker patientvård med patienten i centrum.

Lungmedicin är ett samlingsbegrepp för en enhet som består av vårdavdelning, lungmottagning, lungonkologimottagning och allergi- och astmamottagning. Avdelningen är en specialiserad enhet där andningen står i fokus. Vi utreder och behandlar patienter med bland annat lungcancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), astma, lungfibros och personer med sarkoidos m.fl.

Internmedicin är en medicinsk specialitet med fokus på systemsjukdomar och sjukdomar i kroppens inre organ. På avdelningen behandlar vi patienter med bland annat nyupptäckt eller försämrad diabetes och infektioner. Vi utreder också anemi och cancerdiagnoser utan känd primärtumör. Patienter som är i behov av komplex utredning eller instabila patienter där IVA ej är aktuellt vårdas också hos oss.  

Då våra patienter ofta har samsjuklighet, ger det oss en bred kompetens vilket ger en spännande och lärorik arbetsplats.

Specialiserad vård som patienter kan få hos oss är bland annat dränbehandling, syrgasutrprovning till hemmet, ventilatorbehandling, hostmaskin och trakeostomivård.

Lungmedicin och medicinavdelningen har ett nära samarbete tillsammans med:

 Lungmottagning

  • Är den enheten som utreder/behandlar sjukdomar som är relaterat till andningsvägarna.

 Lungonkologimottagning

  • Är den enheten som utreder/behandlar lungcancer.

 Allergimottagning

  • Är den enhet som utreder/behandlar barn och vuxna med astma/allergi och annan överkänslighet.

Närsjukvårdsteamet

  • Team som utför medicinska åtgärden och omvårdnadsinsatser såsom uppföljningar, bedömningar och behandlingar under en kortare period eller som enstaka insats.

Yrkeskategorier

Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare arbetar i nära samarbete med fysio- och arbetsterapeut, kurator, dietist m.fl.

Arbetstider

Schemaläggningen som används på avdelningen är ISP (individuell schemaplanering) och bygger på dag- kvälls- och nattjänstgöring.

Karriär och utvecklingsmöjligheter

Regelbundna APT med medarbetarna som bygger på en aktiv kommunikation. Vi bedriver förbättringsarbeten och arbetar aktivt med ansvarsområden där medarbetarna har möjlighet till att växa i sina roller.
Regelbundna interna utbildningar sker på avdelningen, dessa hålls av personal utifrån och av egna medarbetare.
Alla medarbetare på avdelningen ska gå cytostatikakörkortet. Hos oss finns också möjlighet till olika specialistutbildningar.