FoU-nätverk för vårdvetenskap

På Skaraborgs Sjukhus finns ett nätverk som arbetar för att stärka vårdvetenskaplig forskning och utveckling (FoU)

Syftet är att: 

  • bedriva, initiera, stimulera och stödja patientnära och personcentrerad klinisk Forskning och Utveckling i samverkan med interna och externa intressenter
  • stödja, utveckla och kvalitetssäkra vårdvetenskap
  • verka för ett positivt utbildnings- och kompetensutvecklingsklimat
Idébank

Idébanken

I Idébanken kan du både lämna och få förslag på projektidéer

Kontakt

Projektledare och sammankallande

Elisabeth Kenne Sarenmalm, verksamhetschef FoUUI, Skaraborgs Sjukhus
elisabeth.kenne.sarenmalm@vgregion.se

Adjungerade lektorer i vårdvetenskap

Anna Kjellsdotter
anna.kjellsdotter@vgregion.se

Susan Lindberg
susan.lindberg@vgregion.se

Berith Wennström
berith.wennstrom@vgregion.se

Fredrika Sundberg
fredrika.sundberg@vgregion.se

Per Jolbäck
per.jolback@vgregion.se

Pär Wennberg
par.wennberg@vgregion.se