FoU-medel

På Skaraborgs Sjukhus kan du som är anställd söka FoU-medel för finansiering av projekt, ansökningarna bedöms av en beredningsgrupp.

FoU-medel kan sökas till:

 • Klinisk forskning.
 • Enskilda projekt och doktorandprojekt.
 • FoU-projekt som ingår i specialist- och vidareutbildning.

Läs mer om hur du ansöker om medel

Exempel på vad som går att söka medel för:

 • Arbetstid.
 • Utrustning.
 • Undersökningar.
 • Sekreterarstöd.
 • Konsultstöd.
 • Deltagande i vetenskapliga möten/konferenser.
 • Egna resor och övriga kostnader.

Ledamöter i beredningsgruppen:

 • Johan Svensson, ordförande
 • Anna Kjellsdotter
 • Berith Wennström
 • Björn Peters
 • Elisabeth Kenne Sarenmalm
 • Fredrika Sundberg
 • Johan Haux
 • Marcelo Ayala
 • Olle Nelzén
 • Per Jolbäck
 • Per-Anders Larsson
 • Pär Wennberg
 • Rajna Knez
 • Salmir Nasić
 • Susan Lindberg