Fysisk aktivitet på recept

Två kvinnor som går stavgång på en skogsväg

Genom att vara fysisk aktiv kan du förebygga och behandla många sjukdomstillstånd. Människan är byggd för rörelse och fysisk aktivitet är bra för hela kroppen. För att komma igång med fysisk aktivitet kan du få ett recept på fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet på recept är en sjukvårdande behandlingsmetod som både används för att förebygga och behandla olika sjukdomstillstånd och kan användas som ett komplement till eller ersättning för läkemedel. FaR är en metod som utgår från individen och bygger på ett personcentrerat förhållningssätt.

Vem förskriver receptet?

All legitimerad vårdpersonal med tillräcklig kunskap kan förskriva FaR. Nästa gång du träffar din läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist eller annan legitimerad vårdpersonal kan du fråga om FaR är något för just dig.

Vad står på receptet?

Receptet är en träningsplan och på receptet står det som du och din vårdgivare tillsammans kommit fram till. I samråd med din vårdgivare väljer du den typ av aktivitet som passar just dig utifrån dina besvär, ditt hälsotillstånd och dina intressen.

I ditt recept ska det stå typ av aktivitet, hur länge, hur ofta och hur intensivt du ska träna för att nå det resultat du vill uppnå.

I receptet kan det också stå hur du kan minska stillasittande och öka din vardagsaktivitet.

På receptet ska det också stå var och när din träning/aktivitet ska följas upp.

Hur länge gäller receptet?

Det är olika. Tanken är att receptet ska hjälpa dig att komma igång. Det kan ta tid att ändra livsstil och bli mer fysisk aktiv. Det är lätt att falla tillbaka i gamla vanor, din vårdgivare ska stötta dig genom processen. Ni sätter tillsammans upp en tid för uppföljning av receptet och din fysiska aktivitet.

Tips!

Sätt upp egna mål med din träning och ha tålamod. Fyll gärna i en aktivitetsdagbok så är det lättare att följa din utveckling. Även en stegräknare/aktivitetsmätare kan vara motiverande. Att träna tillsammans med andra kan också vara motiverande.

Vilka förmåner får jag med receptet?

Högkostnadsskyddet och frikortet gäller för patientavgifterna vid dina besök i vården. Aktiviteter som ordinerats på recept bedrivs utanför sjukvården och eventuella kostnader ingår inte i högkostnadsskyddet.

Vissa föreningar och friskvårdsaktörer erbjuder ett lägre pris eller andra förmåner för deltagare med recept på fysisk aktivitet, hör med den förening du är intresserad av. Dessutom kan man alltid träna på egenhand utan extra kostnad, t ex. promenader.

Lycka till med din träning!
Sofia Lundh, Far-samordnare SKAS
Maria Persson, FaR-samordnare SKAS
Mia Helenius, FaR-samordnare SKAS
Telefonnummer 0500-43 12 58