Termin 1

Introduktion

1 dag - delmål a1
Information och inspirationsdag för ST med handledare.

Kursplan         Deltagarlista          Program

Datum hösten 2023:
22/11, Karstorp

Juridik

1 dag - delmål a6
Översiktskurs om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- sjukvården.

Kursplan         Deltagarlista          Program

Datum hösten 2023:
23/11, Orion, Kosmos, Skaraborgs Sjukhus  Skövde