Barnens bibliotek

Barnens bibliotek är en sida som vill locka till läsning och intresse för litteratur och skrivande hos barn i åldrarna 8–12 år. Det är också en resurs för skola och bibliotek och alla är välkomna att ladda ner och använda material.

Barnens bibliotek

Barnens bibliotek är en sida som vill locka till läsning och intresse för litteratur och skrivande. Det är också en resurs för bibliotek och alla är välkomna att ladda ner och använda material.

Elisabeth Ahlqvist

Producent

Telefonnummer

Jenny Björnulfsson

Producent

Telefonnummer