Konsulenternas basverksamhet och tjänster

En trampdriven svarv en sommardag

Här hittar du hemslöjdskonsulenternas löpande verksamheter och de tjänster som vi erbjuder.

Hemslöjdskonsulenternas uppdrag handlar både om att främja och utveckla slöjden i regionen och att ta tillvara på de kunskaper som finns och värna om traditionerna. Det innebär att vår verksamhet blir väldigt bred med slöjdens bästa som röd tråd. 

Rådgivning

En viktig del av vår tjänstemannaroll är att svara på frågor och hjälpa människor att hitta det de söker. Många gånger handlar det om att hitta någon som är kunnig i en viss hantverksteknik. Andra gånger om att få tag på rätt verktyg eller material. 

Som en del i detta har vi listat tips på var du kan få tag på olika verktyg, redskap och material. Vi har också listat de skolor som utbildar inom slöjd för dig som funderar på att fördjupa dig. 

Undrar över du något särskilt kan du höra av dig till någon av oss konsulenter eller till vår gemensamma e-post hemslojd@vgregion.se 

Kurser

För att sprida slöjdkunskaperna och samtidigt bidra till att erfarna slöjdare kan få en inkomst anordnar hemslöjdskonsulenterna kurser varje år i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Dessa kurser gör vi ihop med förvaltningens byggnadnadsantikvarier och du hittar hela utbudet hos Slöjd & Byggnadsvård under rubriken Kurser

Fortbildningar

När vi identifierar ett behov anordnar vi även fortbildningar. Det brukar ske i någon form varje år men är inte alltid återkommande utan behovsstyrt. Exempel kan vara inom någon speciell slöjdteknik som är på utdöende men väckt intresse hos en yngre publik, t.ex. hedaredskorgen eller navarsmidet. Det kan vara en kompetens som saknas hos en för slöjden viktig grupp, t.ex. hantering av sociala medier hos hemslöjdsföreningar eller marknadsföring och näthandel för småföretagare. 

Slöjdhandledarutbildningen är en återkommande fortbildning som kan anpassas lite från år till år men där hemslöjdskonsulenterna lär ut slöjd till pedagoger så att de blir bättre rustade att använda slöjdens material och tekniker i sitt arbete med barn. Du kan läsa mer om handledarutbildningen under Barn och unga. 

Utlån av verktyg och redskap

Inom verksamheten har konsulenterna en del utrustning som går att låna kostnadsfritt om det kommer allmänheten till gagn i någon form. Det kan handla om slöjdlärare som lånar kardor och spinnrockar för att ha ulltema med eleverna och inte har möjlighet att köpa in till sin egen slöjdsal. En förening som vill låna svegsvarvar för en öppen hantverkshelg, eller ett kulturhus som vill låna knivar, yxor och annan täljutrustning för att starta ett täljcafé. 
Här är en lista över det hemslöjdskonsulenterna kan erbjuda.

Nätverk

Hemslöjdskonsulenterna har god insyn i det mesta som händer inom slöjdområdet i Västra Götalandsregionen, har ett nätverk av utövare och håller också i två nätverk för specialintresserade av träslöjd och stickning. Huvudsakligen innebär dessa ett riktat nyhetsbrev men kan även bli inbjudningar till aktiviteter som föreläsningar, utställningar eller träffar. Läs mer om våra nätverk.