Hemslöjdskonsulenterna

Man med yxa och karda

Hemslöjdskonsulenterna arbetar bland annat för att bevara, förmedla och utveckla kunskaperna om naturmaterial, traditionella tekniker och uttryck. Detta är ett viktigt perspektiv i målet att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle.

Uppdrag och verksamhet

På Kulturförvaltningen arbetar konsulenter med att främja hemslöjd i nära samverkan med ideella föreningar, professionella utövare samt kultur- och utbildningsinstitutioner. Verksamheten fokuserar på kunskapsförmedling, barn och ungdom, slöjd som näring, mångfald, internationell utveckling samt social-, ekonomisk- och miljömässigt hållbar utveckling. 

Med utgångspunkt i immateriellt kulturarv, nedärvda kunskaper, traditioner och föremål har slöjd både kultur-, närings- och utbildningspolitisk betydelse. Slöjd är en samtida kultur- och näringsgren med många aktiva deltagare och utövare som har betydelse för social utveckling, det kreativa skapandet, design och hållbar konsumtion.

Länshemslöjdskonsulenterna erbjuder

  • Rådgivning och samarbete inom projekt- och processutveckling
  • Kurser och fortbildningar
  • Kontaktytor med civilsamhälle, näringsliv och myndigheter
  • Nätverk med specialister
  • Bibliotek och utställningar, utställningsproduktion.
  • Nyhetsbrev
  • Förmedling av handledartjänster
  • Inspirerande flöde i sociala medier

Hemslöjdskonsulenterna arbetar på många plan och samarbetar med föreningar, universitet och högskola, skollärare, kulturinstitutioner, enskilda slöjdföretagare och många andra. Slöjd kan vara ett sätt att leva, försörja sig eller en meningsfull fritidssyssla. Slöjden är också ett ämne i grundskolan, hälso- och sjukvården, kulturturism och som inspiration inom design-, inrednings- och modebranscher.

Hemslöjdsfrämjande verksamhet är ett av sju verksamhetsområden som ingår i kultursamverkansmodellen och regionens kulturplan.