Slöjdresidens

I vårt arbete med residens vill vi ge slöjdare tid och plats för skapande, och möjlighet till konstnärlig utveckling. Vi vill också involvera människor och verksamheter på platsen för residensen, därför samverkar vi med kommuner och lokala aktörer. Här kan du läsa om vår satsning på slöjdresidens 2021–2023.

Bakgrund

Hösten 2020 arrangerade vi vårt första slöjdresidens i Åmåls kommun i Dalsland. Där fick en slöjdare arbeta fokuserat under en residensperiod, sida vid sida med en grupp musiker som deltog i ett folkmusikresidens. Deltagarna från båda residens uppmuntrades till möten och samverkan. Residensperioden följdes sedan av en gemensam turné.

Den grundläggande tanken var att titta på möjligheterna för en mötesplats för folkliga uttryck i Dalsland. Residensen var också en del i ett större, långsiktigt arbete där Kulturförvaltningen i Västra Götalandsregionen, tillsammans med lokala aktörer, undersöker hur kultur kan bidra till att skapa ett levande samhälle, året om. Läs mer här...

Vårt första residens ledde till en större satsning 2021–2023 där vi arrangerar ungefär fyra residens om året, under tre år. Målet är sprida ut residensen geografiskt över regionen och försöka docka an till platsens historia och tradition i residenstematiken. Här kan du läsa ett pressmeddelande från den 23 augusti 2021: "Storsatsning på slöjd i Västra Götaland"


Slöjdresidens 2021

Under 2021 utlyste vi ett slöjdresidens som samverkade med ett folkmusikresidens. Här är en kort film med folkmusikduon Aigua (Lies Hendrix, durspel, från Belgien och Joan Peiró Aznar, gitarr och sång, från Valencia) som samarbetade med slöjdarna Thobias Bågmark, Jenny Soddu och Hedvig Flärdh.

 

Vi gjorde även ett slöjdresidens på Slöjdpark Kviberg och ett i Rydal med fokus på att väva i lin. I ett pilotprojekt undersökte vi också möjligheten att ta tillvara och utveckla den kunskap som finns i unika och specialiserade verkstäder, där Trampverkstan i Alingsås fick besök av en slöjdare och en smed, som under ett residens fick lära sig mer om träskoslöjd.

Under 2021 gav förvaltningen sammanlagt nio slöjdare möjlighet att delta i våra fyra slöjdresidens. Här ser du ett bildspel från residensen. (Du kan läsa mer om respektive residens längre ner på sidan.)

  • 1 av 9
  • 2 av 9
  • 3 av 9
  • 4 av 9
  • 5 av 9
  • 6 av 9
  • 7 av 9
  • 8 av 9
  • 9 av 9

Slöjdresidens 2022

Det första slöjdresidenset under 2022 skedde i Åsnebyn, Dalsland, i juni. Här fick två slöjdare möjlighet att utvecklas inom halmslöjd. Det andra residenset skedde i augusti i Luftslottets lokaler på Ågårdskvarn i Götene kommun, med två slöjdare. Under hösten arbetade fyra residenter i gränslandet mellan slöjd och skrift, på Nääs och Konstepidemin i Göteborg. Det sista residenset 2022 erbjöd en slöjdare plats hos Curt Bengtsson i Bollebygd, för att arbeta med Hedaredskorgar.

Slöjdresidens 2023

En grupp från slöjd- och folkmusikresidensen 2021 har arbetat vidare, tillsammans. De kallar sig "Arenaslöjd" och under 2023 hade deras nya föreställning "Kontraslöjd" premiär – en scenkonstupplevelse med cirkus, slöjd och musik. Under hösten 2023 sker ett trådresidens på Orust, och ett korgresidens i Skövde. Korgresidenset sker parallellt med ett videokonstresidens, där residenterna uppmuntras till samverkan.

Slöjd och skrift 2024

Under vårt residens ”Slöjd och skrift” får slöjdare, konstnärer och konsthantverkare skriva, med utgångspunkt i sin praktik. Deltagarna får också möjlighet att möta andra, dela med sig av sina kunskaper och samtala om egna och andras texter.

Trådens residens – Orust 2023

Den 23–30 september får en slöjdare, Alice Hultdin, fördjupa sin kunskap inom trådrelaterad slöjd och göra det mitt i naturen på Orust.

Korgresidens i Skövde 2023

Den 9–16 september får en slöjdare som arbetar med traditionella korgflätningstekniker fördjupa sig inom korgslöjd under vårt residens i Skövde. Residenten har även möjlighet att samverka med en videokonstnär som gör en parallell residensperiod. Residenter är Marion Larsson (korg) och Anna Hulth (video).

Hedaredskorg med Curt Bengtsson 2022

En slöjdare, Lisa Malm, fick fördjupa sina kunskaper inom tillverkning av Hedaredskorgar under ett residens med läromästaren Curt Bengtsson, i hans verkstad i Bollebygd.

Slöjd & Skrift 2022

Under residenset ”Slöjd & Skrift” fick fyra residenter, både från slöjdområdet och skribentområdet, möjlighet att undersöka och fördjupa hur slöjd och ord kan förstärka varandra.

Slöjdresidens på Luftslottet 2022

Till vårt residens i Luftslottets lokaler på Ågårdskvarn i Götene kommun sökte vi slöjdare eller konstnärer inom ett annat fält, som använder slöjdens material, tekniker eller tankar. Antagna residenter var Anton Olausson och Julie Cordes.

Halmslöjdsresidens i Åsnebyn 2022

På vårt residens i Åsnebyns kulturreservat i Dalsland fick två slöjdare fördjupa sitt arbete med halm, utforska materialet och dess uttrycksmöjligheter. De antagna slöjdarna var Elin Flognman och Anna Gulla Eggertsdottir.

Slöjdresidens på Slöjdpark Kviberg 2021

Vårt residens på Slöjdpark Kviberg i Göteborg skedde i samarbete med KulturUngdom. Temat var ”Skogsklok – unga vuxna edition” och hade tre deltagare mellan 20 och 35 år: Malin Lundström, Olof Edström och Karin Martinsson.

Slöjdresidens: Väv med lin i Rydal 2021

Vårt residens i Rydal, skedde i samarbete med Föreningen Internationellt Vävcenter. Temat var ”Väv med lin” och residenskonstnär var Vega Syversætre Johannessen.

Pilotprojekt 2021: Träskoresidens i Alingsås

I ett pilotprojekt undersökte vi möjligheten att ta tillvara och utveckla den kunskap som finns i unika och specialiserade verkstäder. Trampverkstan i Alingsås fick besök av en slöjdare och en smed, som under ett residens lärde sig mer om träskoslöjd.

Jonatan Malm

Länshemslöjdskonsulent

Telefonnummer

Maria Claesson

Länshemslöjdskonsulent

Telefonnummer