Innovation för omställning och konkurrenskraft

Se sändningen från förmiddagen >>

På grund av strömavbrott saknas tyvärr inledningen av konferensen.

Årets konferens handlade om hur vi kan vässa våra verktyg för innovation – tillsammans och i hela Västra Götaland.

Innovation är viktigare än någonsin för att vi ska kunna klara vår tids stora samhällsutmaningar. Vi ser bland annat pågående klimatförändringar och en åldrande befolkning med ett växande behov av vård och omsorg. Men utmaningar rymmer också stora möjligheter. Den huvudsakliga frågan för dagen handlade om hur vi tillsammans skapar förutsättningar för innovativa lösningarna som kan bidra till svensk konkurrenskraft. Och som skapar värde och ett gott liv för alla som lever och verkar i Västra Götaland.

Konferensen, som gick av stapeln tisdag 4 december på Svenska Mässan i Göteborg, lockade över 400 deltagare som ansvarar för eller arbetar med framtidens utvecklingsfrågor inom offentlig och privat sektor. På plats fanns såväl politiker, tjänstepersoner som företrädare för näringsliv och föreningar.
Läs mer om dagen

Program

Vad är Framtid Västra Götaland?

Framtid Västra Götaland är ett initiativ inom ramen för Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland VG2020.

Syftet med konferenserna är att erbjuda kommunala, regionala och nationella aktörer, civilsamhälle och näringsliv en arena för ökad kunskap och samsyn kring utmaningar och lösningar för olika framtida regionala utvecklings- och tillväxtfrågor.

Läs mer om Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling

Vad gör VGR inom regional utveckling?

En hållbar regional utveckling skapar bättre möjligheter att finansiera och utveckla välfärden.

Framgångsrika företag och nya jobb, bra kommunikationer, rikt kulturliv, utbildningstillfällen och minskad miljö- och klimatpåverkan. Det är några av målen för VGR:s insatser som sker genom flera nämnder och kommittéer inom området regional utveckling, tillsammans med aktörerna i Västra Götaland.

Regional utveckling

Senast uppdaterad: 2019-03-14 15:55