4 december - Save the date!

Framtid Västra Götaland går av stapeln 4 december på Svenska Mässan i Göteborg.

I år handlar konferensen om hur vi tillsammans, i hela Västra Götaland, vässar våra verktyg för innovation för att både möta och dra nytta av stora samhällsutmaningar, som digitaliseringen, klimatomställningen och de demografiska förändringarna.

Boka datumet redan nu! I höst kommer programmet och anmälan öppnar.

Jenny Sjöstedt

Regionutvecklare
Telefonnummer
Projektledare och kontakt vid frågor om årets konferens.

Vad är Framtid Västra Götaland?

Framtid Västra Götaland är ett initiativ inom ramen för Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland VG2020.

Syftet med konferenserna är att erbjuda kommunala, regionala och nationella aktörer, civilsamhälle och näringsliv en arena för ökad kunskap och samsyn kring utmaningar och lösningar för framtida regionala utvecklings- och tillväxtfrågor. Varje år anordnas en konferens med ett nytt aktuellt tema.

Läs mer om Västra Götaland 2020 - strategi för tillväxt och utveckling