Framtid Västra Götaland - Grön omställning

Den 30 november bjuder Västra Götalandsregionen, i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götaland, in till en heldagskonferens med regionala utvecklingsfrågor i fokus på temat grön omställning. Tillsammans kan vi bygga ett välmående Västra Götaland som är klimatneutralt och rättvist med en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi.

Förmiddagens program

Kl 9.30-10.30 i plenum (livesänds)
Moderator Svante Axelsson leder oss genom dagen.

Svante Axelsson utsågs till nationell samordnare för Fossilfritt Sverige 2016. Initiativet arbetar med att identifiera och röja undan hinder för branscher, företag, kommuner och andra aktörer som vill bidra till att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland. Svante är agronom och har tidigare varit generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Välkomna

 • Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande, VGR
 • Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götaland

Grön omställning på europeisk, nationell och regional nivå för fortsatt välfärd och konkurrenskraft
Takten för den gröna omställningen måste öka och fler behöver göra mer! För att påskynda den gröna omställningen rullar EU ut en mängd nya regleringar de kommande åren. Vi får lyssna till vad som är på gång inom EU och nationell nivå och hur det påverkar oss.

Vi får också hör om hur omställningen inom fordonsindustrin, och andra för Sverige strategiska sektorer, pågår och kommer att accelerera. Den samhälleliga viljan, förståelsen för möjligheterna och gemensamma övergripande mål är vitala komponenter i denna resa. Insatser inom kompetensförsörjning och infrastruktur kommer bli avgörande.

 • Annika Wäppling Korzinek, EU-kommissionens företrädare i Sverige
 • Klas Ericson, Nationell Samordnare: Uppdrag att förstärka koordinering av insatser i fordonsindustrins gröna omställning.
 • Magnus Nilsson, Miljökonsult, forskare, klimatpolitisk analytiker
 • Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande, VGR
 • Rickard Carstedt, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten

Parallella seminarier kl 11.00-12.15
Se teman och beskrivning längre ner på sidan.

Kl 12.15-13.00 Lunch

Eftermiddagens program

Kl 13.00-14.45 i plenum (livesänds)
Vi startar eftermiddagen tillsammans med GöteborgsOperan

Välkommen in i den exponentiella omställningen
Det är din, min och vår uppgift att utveckla lösningar som konkret och i snabb takt kapar klimatutsläpp och tar utvecklingen åt rätt håll. Hela världsekonomin ska bli klimatneutral på bara tre decennier och omställning är en av de affärsmässigt mest disruptiva krafterna. Hur vi kan utveckla exponentiella klimatlösningar – med hjälp av exponentiella teknologier, beteendeförändringar och systemförändringar.

Rebecka Carlsson är hållbarhetsentreprenör och författare. Hon har startat en handfull hållbarhetsföretag, arbetat som politiskt sakkunnig till Sveriges klimat- och miljöminister och utbildats i exponentiella teknologier vid Singularity University på NASA.

Vi har gjort omställning förr!

Om det är något vi borde vara världsmästare på i Sverige så är det omställning, det har vi gjort på ett väldigt framgångsrikt sätt i årtionden. Vi har lagt ner varvsindustrin, vi har skapat nya jobb, vi har fått nya kunskaper och tagit fram nya exportprodukter. Vi har förändrat våra beteenden och tankemönster när vi genomgått omställningsprocesser tidigare. Därför kan vi göra det igen!

 • Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

Så ställer vi om, företag berättar

 • Fredrik Hellman, Climate Resilience Lead på Astra Zeneca
 • Anna-Karin Dahlberg Director of Sustainability på Lindex
 • Jenny Ekman VD på Sajkla

Vad finns det för förklaringar till människors acceptans för miljöstyrning?
När människor upplever omställningen som orättvis sker ingen efterlevnad. För att skapa legitimitet behöver förlorarna kompenseras för sina förluster och vinnarnas vinster reduceras. Vad är det som gör att vi accepterar vissa politiska beslut och struntar i eller reagerar negativt på andra.

 • Sverker Jagers, Professor vid Göteborgs universitet

Det måste hända nu! 
Vi är i den gröna omställningen, men det går inte tillräckligt fort. Vad behöver vi göra nu och vad kan vi göra nu? Hur kan regioner och kommuner driva omställning snabbare? 

 • Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör VGR 
 • Karolina Samuelsson, kommundirektör, Lysekils kommun

14.45-15.30 Meet and Greet
Mingla och fika tillsammans med kollegor, föreläsare, politiker, företag och seminariearrangörer.

 

Talare

Svante Axelsson

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige. Moderator för dagen. 

Annika Wäppling Korzinek

Annika Wäppling Korzinek, EU-kommissionens företrädare i Sverige
Annika Wäppling Korzinek, EU-kommissionens företrädare i Sverige

Rebecka Carlsson

Rebecka Carlsson, hållbarhetsentreprenör och författare
Rebecka Carlsson, hållbarhetsentreprenör och författare 

Sverker Jagers

Professor vid Göteborgs universitet
Fotograf: Daniele Tatasciore
Sverker Jagers, Professor vid Göteborgs universitet

Klas Ericson

Klas Ericson
Klas Ericson, Nationell Samordnare: Uppdrag att förstärka koordinering av insatser i fordonsindustrins gröna omställning.

Anna-Karin Dahlberg

Anna-Karin Dahlberg Director of Sustainability på Lindex
Anna-Karin Dahlberg Director of Sustainability på Lindex

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson, Miljökonsult, forskare, klimatpolitisk analytiker
Magnus Nilsson, Miljökonsult, forskare, klimatpolitisk analytiker

Jenny Ekman

Jenny Ekman VD på Sajkla
Jenny Ekman VD på Sajkla

Rickard Carstedt

, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten
Rickard Carstedt, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Västerbotten

Fredrik Hellman

, Climate Resilience Lead på Astra Zeneca
Fredrik HellmanClimate Resilience Lead på Astra Zeneca

Karolina Samuelsson

Karolina Samuelsson, kommundirektör, Lysekils kommun
Karolina Samuelsson, kommundirektör, Lysekils kommun

Helena Lundberg Nilsson

Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör VGR
Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör, VGR 

Helén Eliasson

Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande, VGR
Helén Eliasson, regionstyrelsens ordförande, VGR

Sten Tolgfors

Fotograf: Anders Rudäng, Länsstyrelsen
Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götaland

Seminarier

Under konferensen kommer det finnas sex valbara seminarier. I anmälan väljer du vilket du är intresserad att delta på. Antal platser per seminarium är begränsade, först till kvarn gäller.

1. Biologisk mångfald i vågskålen

Det finns goda förutsättningar att kunna växla upp insatserna för biologisk mångfald i Västra Götaland. Redan nu finns det ett stort antal verksamheter som tillsammans har stor kompetens inom området.

Nu behöver vi vända på alla stenar för att se hur biodiversitet och biologisk mångfald kan bli en del av beslutsfattande i kommuners verksamhet, i näringsliv och finans. Arbetet har påbörjats med att skapa nya samverkansstrukturer och resurser för en utmaning som är lika stor som klimatförändringarna. Hur kan vi växla upp tillsammans?

Under detta seminarium får du möjlighet att diskutera hur biologisk mångfald kan vägas in i beslut i olika sammanhang, tillsammans med konkret och handlingsinriktad inspiration från pågående projekt och verksamheter.

Moderator: Charlotta Lundström, VGR

Talare:

 • Tina Ehn, ordförande hållbarhetsutskottet, VGR (inleder)
 • Viktor Elliot, doktor i företagsekonomi och universitetslektor på Handelshögskolan i Göteborg
 • Torbjörn Nilsson, hållbarhetsstrateg på Trollhättans Stad
 • Jenny Klingberg, föreståndare för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC)

2.Ett cirkulärt Västra Götaland - Avlägsen dröm eller affärsmässig möjlighet?

Cirkulära affärsmodeller är det ”nya svarta” men vad innebär egentligen begreppet och hur stryper vi de linjära resursflödena som präglar regionen idag? Välkommen till ett lärande samtal om hur ny kunskap om cirkularitet ska bli regional förändringsmakt!

Med utgångspunkt i begreppet Cirkulära affärsmodeller (CAM) gör vi under seminariet såväl en utblick mot det som är på gång runt om i världen, som en inblick mot vad som händer här i Västra Götaland. En pågående resurskartläggning i VG gör att vi just nu bygger kunskap kring vilka som är de största resursflödena i regionen, samt dess påverkan och samhällskostnad. Det finns redan idag förebilder bland såväl storföretag, mindre företag och offentliga organisationer - dessa inspiratörer kommer att dela med sig av sina erfarenheter och kvarstående utmaningar.

Seminariet avslutas med dialog och panelsamtal kring vår gemensamma rådighet och de möjligheter som ligger framför oss.

Moderator: Klas Cullbrand, Innovationsledare på Resource SIP/RISE

Talare: 

 • Nina Wolf, Strategiansvarig Cirkulär Ekonomi, Göteborgs Stad GSL AB
 • James Lundström, Circular Economy & Sustainable Products, Volvo Cars
 • Jacob Steen, VD Brukspecialisten
 • Pernilla Holgersson, Senior Consultant, Anthesis

3. En tryggad elförsörjning inom räckhåll? Har du koll på din roll?

Med avstamp i industrins omställning i Västra Götaland behöver vi fortsatt arbeta med hur vi kan trygga elförsörjningen. För att tillgodose de stora elbehoven pågår en snabb övergång inom elsystemet från förvaltning till förändring. En stor organisationsförändring för hela samhället som kräver nya arbetssätt och roller.

Under seminariet får vi inblick i några av de nya roller som tillkommit det senaste året, personerna bakom och deras syn på hur vi kan påskynda elektrifieringen och utöka den regionala elförsörjningen. Talare från delregional, regional och nationell nivå berättar om nya arbetssätt och ny kunskap som på olika sätt skapar ökade möjligheter för oss i Västra Götaland att bygga ut såväl nät som produktion.

Moderator: Hanna Tengelin, strategikonsult Sigholm

Talare:

 • Filip Johnsson, professor energiteknik Chalmers, ledamot i forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning.
 • Klas Ericson, Nationell Samordnare: Uppdrag att förstärka koordinering av insatser i fordonsindustrins gröna omställning.
 • Ulrika Samuelsson, chef miljöprövningsenheten Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Nardono Nimpuno, chef för klimat- och miljömålsenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Theres Sahlström, direktionens ordförande Skaraborgs kommunalförbund samt kommunstyrelsens ordförande Skövde
 • Katarina Larsson, avdelningschef samhällsbyggnad, Svenska Kraftnät

 

4. Effektiv samverkan för grön omställning

Hur kan vi samverka på ett genomtänkt och medvetet sätt för att skapa större och snabbare effekter inom den gröna omställningen? Utifrån arbetet inom Kommunernas klimatlöften och Klimatlöftet för företag bjuder Klimat 2030 och Västsvenska handelskammaren in till ett samskapande möte med avstamp i befintliga utvecklingsinitiativ hos kommuner och företag i Västsverige.

Vi får konkreta exempel från Bengtsfors respektive Sotenäs kommun som båda kan visa goda resultat från nytänkande sätt att utveckla och ställa om tillsammans med näringslivet. Företagare från respektive kommun beskriver hur nya affärsmodeller växer fram genom nya typer av samarbeten företag emellan, och kommunrepresentanter berättar om hur de tagit rollen som katalysatorer för omställning.

Som deltagare på detta seminarium får du inspiration och goda exempel på hur kommun och näringsliv kan kroka arm för att accelerera den gröna omställningen. Du kommer även att få utrymme att dela med dig av fler exempel på vad som pågår just nu, och därigenom inspirera övriga deltagare till att ta sina nästa steg för en effektiv och värdeskapande samverkan.

Moderator: Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren

Talare:

 • Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götaland
 • Stina Gottlieb, utvecklare på Sotenäs kommuns Symbioscentrum
 • Jeanette Lindh Svanqvist, näringslivs- och tillväxtutvecklare Bengtsfors kommun
 • Vera Telemo, processledare och hållbarhetsstrateg på Mötesplats Steneby
 • Lars Andersson, VD Duni/Rexcell Tissue & Airlaid AB i Bengtsfors

 • Jonas Fred Hell, VD Fridh & Hell i Bengtsfors.

 • Johan Christensson VD Klevs Gård

5. En västsvensk grön arbetsmarknad – vilka kompetenser krävs och vem ska rustas?

En grön omställning kräver ny kunskap och stärkt kompetens inom alla branscher, såväl inom offentlig som privat sektor. Kompetensbehovet omfattar både specifika yrkeskompetenser och behovet av en bred folkbildning för ökad medvetenhet och delaktighet i omställningsarbetet. Aktörer som Klimatpolitiska rådet, Fossilfritt Sverige och Svenskt Näringsliv har i olika rapporter de senaste åren pekat på hur kompetensbrist riskerar att hindra en grön omställning och vikten av att utbildningsystemets innehåll och form anpassas efter arbetsmarknadens behov.

Under seminariet får vi med hjälp av en sakkunnig panel att fördjupa oss i frågor som var vi hittar framtidens gröna jobb, vems ansvar det är att möta nya kompetensbehov och vilka det egentligen är som ska rustas med nya kompetenser?

Moderator: Frida Andersson, Chef skola arbetsliv, Göteborgsregionens kommunalförbund

Talare:

 • Anna Cato Moe, Academy Manager NOVO Energy AB
 • Jennifer Ottosson, General Manager TI Fluid Systems
 • Peter Bryntesson, VD Fordonskomponentgruppen
 • Johan Lindell, Rektor Yrkesutbildningar Skövde kommun och projektledare Kompetensnavet Skaraborg
 • Jesper Hedin, Expert kompetensförsörjning Industriarbetsgivarna
 • Mats Jägstam, Rektor Högskolan Väst

6. Knyta samman - Omställningen kräver att vi tittar på våra orter med nya ögon

Att knyta samman Västra Götaland handlar om att öka närheten mellan olika delar av länet men också med grannregioner, övriga Sverige och andra länder. I linje med det Goda livet i Dalsland och Trafikförsörjningsprogrammet pågår ett arbete som syftar till att på ett tydligare sätt knyta samman bebyggelseutveckling och kollektivtrafik samt möjliggöra öppnande av nya tågstationer i glesare geografier.

Att etablera nya stationer med tillhörande trafikering och utveckla bebyggelse, verksamheter och infrastruktur i stationens närhet och omland innebär en lång process med många aktörer. Projektets angreppssätt har blivit en testarena för nya sätt att arbeta, med tillsammans som ett viktigt ledord.

Under seminariet delar representanter för arenan med sig av sina erfarenheter och lärdomar av processen. Panelen problematiserar även kring vad som krävs för att samverkan mellan samhällsplanering och stationsutveckling i glesa geografier och landsbygd ska kunna säkerställa förutsättningar för grön omställning i regionen.

Moderator: Georgia Larsson, Regional samhällsplanering; VGR

Talare:

 • Thomas Forslin - Processledare för Det goda livet i Dalsland
 • Morgan Ahlberg – Infrastrukturstrateg i Fyrbodals kommunalförbund
 • Sara Larsson– Utredare i Bengtsfors kommun
 • Lena Andersson - Handläggare regional planering på Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Martin Elofsson – Regionutvecklare på Västra Götalandsregionen

Om konferensen

Framtid Västra Götaland är en konferens som årligen arrangeras av Västra Götalandsregionen för att diskutera regionalt utvecklingsarbete i Västra Götaland. Syftet är att öka kunskap och få samsyn kring utmaningar och lösningar för olika regionala utvecklingsfrågor. Konferensen bygger på utvalda delar i vår gemensamma strategi för Västra Götalands utveckling, som du kan ta del av här: www.vgregion.se/vg2030

Målgrupp för konferensen

Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället, näringslivet och dess organisationer, VGR samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter.