Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Västsverige kraftsamlar för hållbar omställning

Den regionala utvecklingsstrategin innehåller fyra tvärsektoriella kraftsamlingar - elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. Här lägger vi tillsammans med andra aktörer i Västra Götaland extra fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete för att nå större effekt.

Tillsammans ställer vi om

Vi som bidrar till genomförandet av kraftsamlingarna är VGR tillsammans med länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, näringslivet och dess organisationer, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter. 

 

Cirkulära affärsmodeller

När vi går från en linjär till en mer cirkulär ekonomi skapas möjligheter till ett långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv, samtidigt som vi möter behovet av att ställa om för att begränsa miljö- och klimatpåverkan.

Digitalisering

Vi kraftsamlar kring näringslivets digitala transformation, digital kompetens och lärande, säker och hållbar digital infrastruktur, offentlig sektors digitala transformation och invånarnas digitala delaktighet och tillit.

Elektrifiering

Industri- och transportsektorn är mitt i en historisk omställning från fossila bränslen till el. Omställningen är nödvändig både för att minska klimatpåverkan och för att företagen ska klara sig i den globala konkurrensen.

Fullföljda studier

Vi vill ge barn och unga i Västra Götaland de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet och för god hälsa, utbildning och framtidstro.

Kommunikation

Ta del av arbetet med genomförandet av kraftsamlingarna och strategin genom VGR:s nyhetsbrev om regional utveckling. Prenumerera på nyhetsbrevet här

I sociala medier använder vi #vg2030 i kommunikation om Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. Det är också kortnamnet till vår webbsida. Från VGR kommunicerar vi om strategin i våra sociala medier på: 

Presentationer, bilder, riktlinjer och råd med mera:
Kommunikationsmaterial för VG2030

 


Senast uppdaterad: 2023-07-03 11:19