Lymfödemmottagning Göteborg

Kom i kontakt med oss

Mottagningen arbetar endast på läkarremiss eller efter överrapportering från tidigare behandlande lymfterapeut inom slutenvård.

Funktionsbrevlåda: lymfodemmottagninggbg@vgregion.se

Telefon: 010-435 81 90  (läs in meddelande på telefonsvararen)

Lymfödemmottagningen ansvarar för att behandla lymfödem hos vuxna patienter med diagnosticerade primära och sekundära lymfödem. Uppdraget kommer från Hälso- och sjukvårdsnämnden Göteborg och vänder sig till boende i Göteborg. Lymfödemmottagning Göteborg har ett litet uppdrag med totalt 1,0 tjänst som medicinsk lymfterapeut, vilket är en specialitet utöver legitimation.

Kontakt

Verksamhetschef: Britt Lundmark
Telefon: 072-206 25 86
E-post: britt.lundmark@vgregion.se

----------------------------------------------------------------
Funktionsbrevlåda: lymfodemmottagninggbg@vgregion.se
Telefon: 010-435 81 90
(läs in meddelande på telefonsvararen)

Vi är en del av Regionhälsan
www.vgregion.se/regionhalsan