Epilepsiappen

Epilepsiappen ska göra det enklare för invånare att förstå sin sjukdom, få korrekt hjälp till självhjälp och kan även fungera som ett stöd i kontakt med vården. Målet är att förbättra vården för patienter med epilepsi och ge patienter mer möjlighet att själv ta kontroll över sin sjukdom med digitala hjälpmedel.

Kan patienter lägga in läkemedel i appen? 

Genom att fylla i sina anfall för att, både själv och med hjälp av vårdpersonal, kunna hitta mönster som på sikt kan hjälpa personer med epilepsi. Appen blir en plats att samla all fakta kring sin epilepsi. Det kan också vara en hjälp att skriva in vilka läkemedel man använder för att sedan följa upp och tillsammans med vårdpersonalläkare och utvärdera anfallen.

Endast anfallsbrytande läkemedel i första versionen

I första versionen av appen som släpps den 14 juni så finns endast anfallsbrytande läkemedel med. Övriga epilepsiläkemedel kommer att lanseras i appen inom snar framtid. Vi är medvetna om att det finns ett stort behov att lägga in det och anledningen till att det ej är med från första början är att det är ett komplext flöde att designa och utveckla i appen.


Funktioner i appen

Epilepsiappen är ett verktyg för patienten att kontrollera och hantera sin sjukdom. I appen kan patienterna:

  • Registrera anfall och påverkande faktorer 
  • Lägga in anfallsbrytande läkemedel 
  • Registrera hormoncykeln 
  • Kalenderöversikt över registrerade händelser 
  • Sammanfattning över anfallstyper och påverkande faktorer 
  • Artiklar med information om epilepsi och mående

Kan jag se vad patienten antecknar i appen? 

Det är endast användaren av appen som har tillgång till information vid första versionen. Patienten är personuppgiftsansvarig, men kan välja att dela med sig av informationen genom att visa dokumentation i appen. Uppgifterna kan bli ett stöd i dialogen och ett stöd i behandling av sjukdom. 

Kommer appen att vara kopplad mot patientens journal?

I första versionen finns ingen koppling till patientens journal eller något annat av Västra Götalandsregionens system. Detta innebär att det som skrivs in i appen bara finns i användarens egen telefon. Det arbetas just nu med att designa och utveckla hur informationen i appen som användaren lägger in skall kunna delas med vårdpersonal.   


Varför finns inga förutbestämda anfall att lägga in i appen?

Användaren får själv skapa och namnge sina anfall. Anledningen till det är att vi ej vill att användaren ställer diagnos på sig själv. Det skall göras utav sjukvårdspersonal.  


Vem kan använda appen?

I dagsläget kan vem som helst ladda ner och använda appen. Dagen då appen får en koppling till journalsystemet eller annat system, kommer det att läggas till en inloggning så att personer tillhörande Västra Götalandsregion får tillgång. 


Var hittar jag appen?

Appen laddas ner på App Store och Google Play och kan börja användas direkt. Ingen förkunskap krävs för att använda appen. 


Varför finns en åldersgräns på 16 år för användning av appen?

Appen riktar sig mot ungdomar och vuxna från 16 år, eftersom det är åldersgränsen för att tillhöra neurologen för vuxna och det är från dem behovet utav en epilepsiapp kommit från. Feedback från många vårdnadshavare signalerar om att det finns samma behov för barns epilepsi att dokumentera och följa dennes sjukdom och har förmedlat det internt inom VGR.


Vilka har tagit fram appen?

Epilepsiappen är helt egentillverkad av Västra Götalandsregionen. Arbetet har genomförts i samarbete mellan patientrepresentanter, professioner inom neurologi så som läkare, sjuksköterskor och psykolog samt ett digitaliseringsteam.


Är appen MDR-märkt?

Nej, det är den inte. De funktioner som finns i nuläget i appen syftar till att det är individen själv som matar in uppgifter. Uppgifterna sammanställs sedan i appen, men värderas eller analyseras inte.   


Invånarsupporten

Invånare och patienter som behöver teknisk support kan du hänvisa till invånarsupporten på 1177.se.

Funktionsbrevlåda

Skicka in frågor och förslag om appen

Mikael Edsbagge

Ställföreträdande verksamhetschef