Funktionsnedsättning

Habilitering & Hälsa är en specialistverksamhet som kompletterar övrig hälso- och sjukvård med kompetens om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling.

Personer som har varaktiga funktionsnedsättningar kan remitteras till Habilitering & Hälsa för förebyggande, stödjande och behandlande insatser samt hjälpmedel. Habiliteringen tar emot patienter som har autism, intellektuell funktionsnedsättning eller rörelsenedsättning. Hörselverksamheten erbjuder diagnostik, habilitering och rehabilitering samt utprovning av hörhjälpmedel för personer med hörselnedsättning. Synverksamheten tar emot patienter med svår synnedsättning eller blindhet efter remiss av ögonläkare.

Teckenspråkstolk och andra tolktjänster erbjuds till personer som har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet, personer som har funktionsnedsättningar som rör röst, tal eller språk och för alla de behöver kommunicera med.

Habilitering & Hälsa är en del av Västra Götalandsregionen.

Genom länken nedan kommer du till Habilitering & Hälsas webbplats.

Habilitering & Hälsa