Ändrade förhållanden

Kontaktvägar vid ändrade förhållanden

Vid förändrade förhållanden ska regionen informeras enligt nedan tabell. Länk i tabllen leder till korrekta blanketter som ska användas.

  KIV Kontakt- och utbetalningsuppgifter eFrikort
Blankett 1
Blankett 2
Bolagsform X X X
Mottagningsadress X X  
Kontaktuppgifter till mottagningen X X  
Utbetalningsnummer/bank   X  
Personliga kontaktuppgifter X X