Kontakt

E-post till Privata vårdgivare

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss säkrast via vår funkionsbrevlåda som alltid är bemannad.
privatavardgivare@vgregion.se

Gäller din fråga Privera och/eller ersättning? Kontakta Priveras via deras funktionsbrevlåda.
ekonomi.privera@vgregion.se

Navid Ghavami

Regionutvecklare, specialistvård
Telefonnummer

Githa Eriksson Flemmich

Regionutvecklare, specialistvård
Telefonnummer

Mesud Avdagic

Regionutvecklare, primärvård
Telefonnummer

Anna-Pia Lindeberg

Regionutvecklare, primärvård
Telefonnummer

Manuela Löfving

Regionutvecklare, primärvård
Telefonnummer

Tomas Andersson

Enhetschef enhet Specialistvård
Telefonnummer

Marie Gustafsson

Enhetschef enhet Primärvård
Telefonnummer