Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Medicinsk service

Som verksam enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning har du rätt till fria medicinska nyttigheter i form av laboratorieanalyser och bild- samt funktionsdiagnostik. Detta gäller under förutsättning att du anlitar de anvisade enheterna som Västra Götalandsregionen (VGR) har avtal med.

Vid remittering till medicinsk service ska du använda din vårdgivarkod. Koden ska alltid anges på remissen. Vårdgivarkoder som delas ut av VGR är strängt personliga och får inte överlåtas eller delas ut till någon annan vårdgivare än vikarie.

Förtydligande av villkoren för att nyttja medicinsk service

Röntgen

Hit kan ni remittera:

 • Angereds Närsjukhus Röntgen, Datortomografi, ultraljud och röntgen
  Besöksadress: Halmtorget 1, Angered. Tfn: 031-332 67 63
 • Frölunda Specialistsjukhus Röntgen, Datortomografi, ultraljud och röntgen
  Besöksadress: Marconigatan 31, Västra Frölunda. Tfn: 031-342 51 60
 • Kungälvs sjukhus Röntgen, Datortomografi, Ultraljud, röntgen och MR 
  Besöksadress: Lasarettsgatan, Kungälv. Tfn: 0303-987 08
 • Capio Lundby Sjukhus, Unilabs Hisingen röntgen, Datortomografi, Ultraljud,
  röntgen och MR
  Besöksadress: Gustaf Dalénsg 17, Göteborg. Tfn 0771-40 77 20
 • Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland, Lysekil, Strömstad
  Besöksadress: Dalslands sjukhus, Bäckefors. tfn 010-167 37 00
  Besöksadress: Lasarettsgatan 1, Lysekil. tfn 010-167 38 00
  Besöksadress: Västra hamngatan 10, Strömstad. tfn 010-167 37 10
 • Unilabs Haga Röntgen, Datortomografi, Ultraljud, röntgen och MR
  Besöksadress: Haga Östergata 12. tfn 0771-40 77 20
 • Kompletterande utbudspunkter:
  Unilabs Almedal, Mölndalsgvägen 30c

Kostnadsansvar
Vårdgivare med avtal samt läkare med samverkansavtal enligt lagen om läkarvårdsersättning, som medger fakturering till Västra Götalandsregionen för medicinsk service, kommer att debiteras för undersökningar som remitterats till och utförts på radiologisk enhet utan avtal. 

Laboratorier

Laboratorieprover ska skickas till laboratorier inom Västra Götalandsregionens förvaltningar.
Skaraborgs sjukhus har avtal med Unilabs om laboratorietjänster, dit prover också kan skickas för analys.

Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning

Gemensamma bestämmelser om arvode
16 § Läkarvårdsersättningen utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller sjuklön samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial.

Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning. Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan skall läkaren stå för kostnaden.

Provtagningskostnaden för andra laboratorieundersökningar än som anges i bilaga 2 bekostas av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning sker vid ett laboratorium som landstinget har anvisat. Förordning (1996:1360).

Bilaga 2
Förteckning över kliniska laboratorieundersökningar enligt 16 §

Vid tillämpning av 16 § andra stycket skall betalning för nedan angivna laboratorieundersökningar innefattas i arvode för läkarbesök.

U-Bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod) B-C-reaktivt protein (CRP) B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ) B-Hemoglobin F-Hemoglobin U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ) S-Mononukleosreaktion (kvalitativ) Pt-Streptokocker (direkttest) B, Ery-Sänkningsreaktion (B-SR) U-Testremsa (kval. analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m.fl.)

Teckenförklaring
U-urin B-blod F-feces S-serum Pt-patient P-plasma Ery-erytrosyter Förordning (1996:1360).

Senast uppdaterad: 2017-03-13 14:57