Införande av SITHS eID

Från och med årsskiftet 2022/2023 kommer det att ske förändringar gällande SITHS. Förändringarna kommer att innebära att ni behöver göra justeringar i era is/it-system.

Identifieringstjänsten SITHS genomgår nu de största förändringarna sedan tjänsten startade. Detta innebär nya lösningar för inloggning och elektronisk underskrift med SITHS e-legitimation, möjlighet att använda mobilt SITHS samt att dagens SITHS Admin och SITHS Mina Sidor kommer att ersättas. Den nya lösningen möjliggör bland annat mobila arbetssätt, enkel och säker tillgång till information med en enhetlig användarupplevelse, stöd för Singel Sign-On och standardiserat integrationssnitt som förenklar byte av leverantör. 
 

Tidplanen för nästa generation av SITHS är försenad. 

För att undvika stopp i det dagliga arbetet är det viktigt att ni:

 1. Behåller Net ID tills vidare och ser till att ni har senaste versionen 
  Klicka på denna länk för att hämta installationsfilen för NetID 6.8.5.20
 2. Installerar SITHS eID Windowsklient 2.0 från 2023-04-04.  
  Viktigt att du väljer den som är kompatibel med Net ID Enterprise 
  Klicka på länken för att hämta SITHS eID Windowsklient 2.0 
 3. Kontrollerar brandväggsöppningar
  Klicka på länken för att komma åt Ineras vägledning

För frågor kring projektet